Training

Technische Service – Training en instructie

Het gebruiken en werken met een geweldig systeem is perfect natuurlijk, maar wat is momenteel de werkelijke output van uw systeem?technische dienst AMS - 2

De systemen zijn uiterst complex en vereisen perfecte technische kennis. All Mailing Solutions biedt u diverse vormen van trainingsprogramma’s en instructies aan om middels kennis de werkelijke netto output op het hoogst mogelijke niveau te brengen en te houden.

Deze trainingsprogramma’s en instructies beperken zich niet tot het operators level van de systemen zo ook geven wij uitgebreide uitleg over allerhande belangrijke zaken zoals onderhoud en reparatiewerkzaamheden. Deze trainingsprogramma’s en instructies kunnen zowel bij u op locatie alsmede op bij All Mailing Solutions en zelfs in de fabrieken van de fabrikanten plaatsvinden.

Vele van de relaties van AMS hebben al reeds een traningsprogramma doorgelopen en hebben ondervonden dat de netto output omhoog is geschoten. Als eerste vindt er een intake-gesprek plaats, wat-hoe-waarom-wanneer zijn de eerste vragen. Na en complete analyse wordt er een op maat gemaakt voorstel gepresenteert. Vanuit dat voorstel wordt er een compleet traject doorlopen met als eindresultaat, gekwalificeert personeel, hogere productie aantallen, beter, sneller en goedkoper onderhoud.
Meer informatie omtrent de service mogelijkhedentechnische dienst AMS